Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

DORADZTWO

Z dniem 01.07.2017r. zaczną obowiązywać uaktualnione zasady udzielania doradztwa przez pracowników biura LGD Ziemia Gotyku. Doradztwo świadczone jest zgodnie z Umową o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność nr 00005-6933-UM0220005/15 zawartą w dn. 19.05.2016 r. oraz pkt. VII Regulaminu Biura Stowarzyszenia. Z doradztwa mogą skorzystać wszyscy zainteresowani zdobyciem informacji o założeniach LSR, zasadach uzyskania wsparcia oraz zasadach przygotowania wniosków i rozliczania projektów w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Ziemi Gotyku. Na doradztwo zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura tj. 7.30 – 15.30 po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

Zasady doradztwa

Karta  doradztwa

Rejestr doradztwa

Karta oceny jakości udzielonego doradztwa

 Poniżej znajduje się kalendarz gdzie można sprawdzić dostępne terminy.

 

 

Strona korzysta z plików cookie