Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

3.3.1. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ANIMATOREM ŻYCIA SPOŁECZNEGO

Zakres przedsięwzięcia obejmuje funkcjonowanie biura LGD w Brąchnówku oraz realizację działań aktywizacyjnych, animacyjnych oraz projektów współpracy.

Szczegółowe działania aktywizacyjne LGD zawarte są w Planie komunikacji: http://lgd.ziemiagotyku.com/rlks-2014-2020/plan-komunikacji

 

Źródło finansowania:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 jako fundusz wiodący na koszty bieżące i aktywizację oraz na realizację projektów współpracy.

Strona korzysta z plików cookie