Kontrast:

Czcionka:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji. Planowane wyniki operacji: Osiągnięcie oczekiwanego postępu finansowego we wdrażaniu LSR.
Typ/nazwa operacji: Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
Działanie PROW 2014-2020: M19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (RLKS – rozwój lokalny kierowany przez społeczność)

PROCEDURY

 Procedury oceny i wybrou operacji składanych przez podmioty inne niż LGD 

 Procedury oceny i wybrou operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - dot. PROW aktualne na dzień 26.05.2017

 Procedury oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD  - dot PROW aktualne na dzień 5.10.2018

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD 

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD  - dot. PROW aktualne na dzień 26.05.2017

załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - dot. PROW aktualne na dzień 5.10.2018 

A4, A4a, A13B1

Załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD - aktualne na dzień 13.12.2017 - część B (RPO WK-P)

załączniki do procedur i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik B4, B6 - z dnia 28.02.2018r. 

załączniki do pocedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik B3, B3.1 -z dnia 12 kwietnia 2018 r. 

załączniki do procedur oceny i wyboru operacji składanych przez podmioty inne niż LGD, załącznik A9 z dnia 20 czerwca 2018 

Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych 

Procedury oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych - aktualne na dzień 28.09.2017- aktualne na dzień 28.09.2017

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych 

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, załącznik A17 - aktualnie na dzień 20.06.2018 

Załączniki do procedur oceny i wyboru grantobiorców w ramach projektów grantowych, załącznik A17 - aktualnie na dzień 17.08.2018

Procedura oceny i wyboru operacji grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 13.07.2018r.

Załączniki do procedury oceny i wyboru operacji grantobiorców w ramach projektu grantowego z EFS aktualne na dzień 13.07.2018r.

Strona korzysta z plików cookie